Izhevsk
17:00

Agency:
MUP IzhGorElektroTrans

Director:
Igor Efomovich Glikman

Office address:
7 Mayakovskogo St, Izhevsk

Phones:
7 (3412) 68-21-50

URL:

Routes:

Trolleybus:
Tram: